Οι ασφαλείς και υγιεινές κατοικίες είναι υποχρέωση όλων μας.

Με κίνητρο την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης , επενδύουμε μέσω του εσωτερικού ελέγχου στην εξέλιξη της ανάπτυξης μιας Διασφαλισμένης Ποιότητας, για ένα ποιοτικό & άρτιο αποτέλεσμα των Προτύπων υγιεινής των υπνοδωματίων.
Learn more

Arla Group Καθαρισμός χαλιών © 2021