Εφαρμογές Bio-decontamination

Εφαρμογές Bio-decontamination

Εφαρμοσμένη με αποτελεσματική τεχνογνωσία, που υποστηρίζεται από χρόνια εμπειρίας στο χώρο της απολύμανσης Sanosil Disinfection , προσφέροντας λύσεις για κάθε εφαρμογή με την παράδοση τους προς χρήση, σχεδόν αμέσως.
Learn more

Βio-Εφαρμογές Καθαρισμού Επαγγελματικών χώρων

Βio-Εφαρμογές Καθαρισμού Επαγγελματικών χώρων

Η Ευαισθητοποίηση για τις Περιβαλλοντικές Αλλαγές μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, απαιτούν την χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και συστημάτων επαγγελματικού καθαρισμού.
Learn more

Arla Group Καθαρισμός χαλιών © 2021