Εναρμονισμένα Πρότυπα για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής

  • Υγεία δεν σημαίνει έλλειψη της ασθένειας και αναπηρίας, αλλά πολύ καλή φυσική, ψυχική και κοινωνική κατάσταση. Η διατήρηση της όμως έχει μια προϋπόθεση, την αρμονική ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και στο άτομο. Για την προαγωγή της υγείας δεν φθάνει μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται συνεργασία του ατόμου, ώστε να προλαμβάνει την προάσπιση της υγεία του.
  • Η καθαριότητα είναι πολιτισμός. Μόνο με τη σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας , ώστε να μπορούμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες από την ρύπανση του περιβάλλοντος
  • Η  αύξηση των ιών και των βακτηρίων, μαζί με την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις για μια ‘‘περιβαλλοντική απολύμανση’ ολόκληρων των χώρων με τις πολύπλοκες επιφάνειες, ώστε να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.
  • Ωστόσο, η αύξηση της ανθεκτικότητας των μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντός, μας ‘‘υπογραμμίζουν’’ επίσης την επείγουσα ανάγκη για χρησιμοποίηση επαγγελματικών συστημάτων με ασφαλείς μεθόδους.
  • Οι Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις σε επίπεδο υπηρεσιών της Arla Group , είναι μια νέα μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή. ,
  • Η προεργασία με Bio-εφαρμογές καθαρισμού επαγγελματικής απορρύπανσης, αναζωογόνησης και εξυγίανσης του χώρου, κρίνετε  απαραίτητη , ώστε να  αντιμετωπισθούν  προβλήματα “ εσωτερικής επιμόλυνσης”, από “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν μετά τις εφαρμογές.
  • Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, με επαγγελματική απορρύπανση και εξυγίανση, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για την εξάλειψη των προβλημάτων από την εναέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων, αποτελεί δε τις βάσεις μιας «Ασπίδας προστασίας» για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής.

“Green Decontamination” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης, Εξυγίανση και Απολύμανσης.pdf

Χρήσιμα άρθρα

Arla Group Καθαρισμός χαλιών © 2021